Skip to content

Hirsi on ekologinen ja edullinen materiaali

Hirsirakennuksen elinkaari lasketaan sadoissa vuosissa. Hirsikampus-koulun käyttöiäksi on arvioitu vähintään 150 vuotta, Mitä pidempi puutuotteen käyttöikä on, sitä enemmän siitä on hyötyä ympäristölle. Puusta rakentaminen on paras tapa tehdä puusta hiilidioksidivarastoja. Siinä sivussa Pudasjärven kaupungin rakennusinvestointien tarve tulevina vuosikymmeninä vähenee. Lisäksi  kustannussäästöä syntyy terveydenhuoltokuluissa. Hirsikampusta edeltäneissä kouluissa lähes puolta oppilaita ja henkilökuntaa vaivanneet todennäköisesti sisäilmasta johtuneet ongelmat ovat Hirsikampukselle siirtymisen jälkeen olleet vain ikävä muisto. Rakennusmateriaalina hirsi kuuluukin parhaaseen ja terveellisimpään päästöluokkaan M1. Vaikeampi on todentaa Työterveyslaitoksen tutkimusten tulos, että hyvä työympäristö ei vain vähennä sairauspoissaoloja vaan parantaa tuottavuutta! On myös todettu, että rakennuksen sisälämpötilaa voi hirsirakennuksessa laskea, sillä ihminen aistii puun lämpimämpänä kuin muut materiaalit - ekologista ja edullista tämäkin.   

Hirsi varastoi lähes kaksi kertaa oman painonsa verran hiilidioksidia pois ilmakehästä, joten pelkästään Hirsikampus varastoi lähes 2 miljoonan kiloa hiiltä. Hiilidioksidivaraston kasvu vähentää ilmakehässä olevaa hiilidioksidia, joka on ilmaston lämpenemisen perussyitä. Suomalaisten hirsien puu on peräisin sertifioiduista metsistä. Niitä hoidetaan kestävästi niin, että niiden hiilinielu säilyy tai kasvaa. Metsien vuosittaisesta kasvusta (n. 110 milj. m3) jätetään vuosittain korjaamatta noin kolmannes, joten puun määrän kasvu jatkuu. Kaikkiin Suomessa vuodessa rakennettaviin noin 15 000 kerrostaloasuntoon tarvittaisi vain 14 tunnin puun kasvu! Puurakentamisessa hiilivarasto siirtyy metsästä rakennukseen ja metsä jatkaa uusiutumistaan. Lisäksi hirsirakentamisen sivutuotteena syntyy enemmän energiaa kuin prosessissa tarvitaan. Massiivipuusta rakentaminen on erittäin tehokas ympäristöteko! 

Puurakentaminen on kiistattomasti kestävää puun ja metsien käyttöä, ja puun käyttöä rakentamisessa tulisi lisätä voimakkaasti. Puusta rakentaminen kuluttaa luonnonvaroja vain murto-osan muusta materiaalista rakentamiseen verrattuna. Rakennuksen elinkaaren loppuvaiheessa hirsirakennus voidaan kierrättää joko rakennuksena uuteen käyttöön ja paikkaan, materiaalina tai vähimmillään energiaksi. Rakentamisen elinkaarivaikutusten huomiominen on tulossa rakennusmääräyksiin viimeistään 2025, mikä vahvistaa puurakentamisen roolia entisestään. Pudasjärvi on mukana kehittelemässä kestävän rakentamisen Levels-indikaattoreita.

Moderni hirsi sopii materiaaliksi lähes kaikenlaisiin rakennuksiin. Pudasjärvellä on kattavampi valikoima moderneja hirsirakennuksia kuin missään muualla!