Skip to content
  • LAKARIN KOULU

Lakarin koulu

Lakarin koulu sai nimensä ensimmäisen opettajansa Juho Lakarin mukaan. Juuri opettajaksi Jyväskylän seminaarista valmistunut isokyröläinen sai kutsun Pudasjärvelle ylemmän kansakoulun opettajaksi vuonna 1872. 

”Pudasjärvi on Oulun läänin ylimaan laajoja kuntia, harvaan asuttua, kulkuneuvot kehnot. Kansakoulu saatiin perustetuksi vähälukuisten kuntalaisten, lukuisten virkamiesten ja säätyläisten suosiollisella myötävaikutuksella. Kansa oli yleensä luonnonsiivoa, hyväsydämistä ja nöyrähenkistä. Koulu alkoi Riekin talossa kirkon lähellä vuokrahuoneissa 28.2.1872, yksinkertaisimmalla juhlallisuudella.”

Koulun ystäville koetti ”ilon ja riemun päivä, suuri voiton päivä” 6.10.1884, kun koulu pääsi yli kahdentoista vuoden vuokrahuoneissa majailun jälkeen omiin tiloihin. Uusi koulu miellytti Lakaria kovin; se oli ”ylimaan suurimpia ja komeimpia” taloja. Koulun ympäristö raivattiin viljelysmaaksi ja puuistutukset tekivät koululle johtavasta tiestä oikein bulevardin, jota matkustavaisetkin ihastelivat.

Lakarin aikana oppilasmäärä kasvoi 46:een – pöytiä ei ollut enempää. Ensimmäistä kertaa Pudasjärvellä päästiin säännöllisesti kouluun. Fyysisen kunnon ja kuulon heikennyttyä Lakari joutui luopumaan opetustehtävistä 1894, mutta nimi jatkaa edelleen.

Vanhan koulun hirsiseinät ovat pystyssä ja yksi luokista on jotakuinkin alkuperäisessä 1800-luvun lopun asussaan museoluokkana.

Nyt, vuonna 2019, koulussa on 175 oppilasta eskarista kuudesluokkalaisiin. Kaikille löytyy tilaa ja pöydät, ja koulua onkin laajennettu huomattavasti. Luokanopettajia on 12 ja muuta henkilökuntaa on enemmän kuin toinen mokoma. Täällä vaalitaan yhteisöllisyyttä ja tehdään paljon asioita yhdessä koko koulun kera. Koulun historia on elävästi mukana muutenkin kuin luokkahuoneena, ja koulu on Liikkuva koulu.  

Historialähde: Risto Poropudas, Pudasjärven kunnan koululaitoksen historia vuoteen 1972.