Skip to content
  • Poro-Panuman porotila 

    Poro-Panuman tilaa elää porojen ehdoilla vuodenkierron mukaan.

    Hirsirakennukset ovat tärkeä osa tilan ympäristöä.  

Poro-Panuma

Poro-Panuman tila elään porojen ehdoilla, nyt jo ainakin seitsemättä sukupolvea. Panuma onkin eteläisen poronhoitoalueen vanhimpia porokyliä. Sydäntalvelle poroja paimennetaan ja ruokitaan lähimaastossa, keväällä tokka siirretään vasoma-alueille, myöhemmin kesälaitumille. Talo elää tavallaan ja vieraat tulevat ajallaan, ympäri vuoden. Poro-Panuma tarjoaakin porotilavierailu- ja matkailupalveluita koko vuoden ajan.

Tilalla voi tutustua myös hirsirakentamisen pitkään perinteeseen. Poro-Panuman vanhimmat rakennukset ovat 1600-luvulta peräisin olevat, viljan säilytykseen käytetty Isoaitta sekä saman ikäinen aikoinaan suolakalan varastona toiminut pikkuaitta. Pikkukämppä rakennettiin 1900-luvun alkupuolella majoitustilaksi. Reippaan patikkaretken voi tehdä vaikka vanhalle Kämppäkankaan kämpälle, joka rakennettiin luonnonniittyjen heinänkorjuuta, metsätöitä, puutavaran uitto- ja poronhoitotöitä varten. Löytöojalla erämaan keskellä on tilan pieni porokämppä. Uutta hirsirakentamista edustaa pihapiirissä olevat kaksi Kontion hirsirakenteista omakotitaloa.

Luonto, poronhoito ja hirsirakentaminen ovat tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Poro-Panumalla voit illan tullen vaikkapa nukahtaa hirsikodassa porontaljalle puron solistessa vieressä, ja paikallinen ruoka on tietenkin osa elämystä. 

Katso lisää Poro-Panuman netistä.