Skip to content

Hirsirakennus on terveellinen ja viihtyisä

Puun käyttö edistää kehon ja mielen terveyttä ja hyvinvointia.Hirsi tasaa rakennusten ilmankosteutta ja lämpötilaa sekä luo miellyttävän ääniympäristön. Yksi turvallisuuden tae on, että hirsi on materiaalina parhaassa päästöluokassa M1. Hirsitaloissa asuvat ihmiset ovatkin erityisen tyytyväisiä sisäilman laatuun. Tutkitusti puu vaikuttaa rauhoittavasti ja se parantaa työtehoa. Puurakenteet tuovat luonnon hyvinvointivaikutuksia sisätiloihin. 

- Pikku-Paavalin päiväkodin henkilökunta kertoo videolla lasten rauhoittuvan leikkimään hirsipäiväkodissa paremmin kuin aiemmissa tiloissa. Päiväkodin ääniympäristö kuulostaa miellyttävältä myös vierailijan korvaan. Lieneekö hirren vaikutusta sekin, että Hirsikampuksen ensimmäisen vuosikerran ylioppilaat kirjoittivat äidinkielestä koko Suomen huipputulokset: joka kolmannen tulos oli laudatur! Hyvin meni kyllä muissakin aineissa.  

Norjassa, Japanissa, Kanadassa ja Itävallassa tehtyjen tutkimusten perusteella puulla on myönteisiä vaikutuksia ihmisten tunnetilaan. Puurakenteiset ympäristöt laskevat verenpainetta ja sydämen sykettä ja rauhoittavat.

- Pudasjärven Hirsikartanon henkilökunta kertoi, että Hirsikartanon asukkaiden muutto uusiin tiloihin joulukuun lopulla 2016 meni hyvin jouhevasti. Muutokset saavat dementiaa sairastavat ihmiset helposti levottomiksi ja pois tolaltaan, ja hirsiseinät näyttivätkin rauhoittavan vanhuksia. Moni heistä kertoikin hirren tuovan mukavasti mieleen vanhan kotitalon. 

Puurakenteiden vaikutukset ihmiseen ovat samankaltaisia kuin ulkona saatujen luontokokemusten. Puu vähentää stressiä, kertoo Marjut Wallenius, psykologian tohtori ja Tampereen yliopiston dosentti. 

 

Wrap