Skip to content

Kotimaista huippuosaamista

Nykyaikainen hirsi on korkealaatuinen ja sertifioitu tuote, joka valmistetaan teollisesti liimaamalla yhteen puuosia. Se on energiatehokas ja kestävä rakennusmateriaali, joka täyttää kaikki rakennusmääräykset.

Hirsien puu tulee kestävästi hoidetuista sertifioiduista metsistä. Metsien vuosittaisesta noin 110 miljoonaa kuutiometrin kasvusta käytetään noin kaksi kolmannesta. Puun sahaus ja hirren teollinen valmistus on tietotyötä, jossa tärkeässä roolissa on koneita ohjaavat suunnittelumallit tekevä suunnittelija. Puu käytetään tarkkaan eikä jätettä jää. Teollisessa valmistuksessa hirren perinteiset hyvät ominaisuudet jalostetaan mittatarkoiksi ja tasalaatuisiksi tuotteiksi. Puu säilyy puuna. Hirsi kuuluu turvallisimpaan päästöluokkaan M1, ja seinärakenteen ongelmien riski on yksiaineisella materiaalilla lähes olematon. Lisäksi moderni hirsi on paloturvallista. Siitä syntyvät niin hoiva- ja muut palvelurakennukset kuin urheilutilat, talot, mökit että hotellit. Vuoteen 2018 asti Pudasjärven hirsikohteet tehtiin painuvasta hirrestä, ja nyt siirrytään painumattomaan hirteen, mikä tuo taas uusia mahdollisuuksia.

Hirsi on vientituote, jonka raaka-aineet saadaan suomalaisista metsistä ja joka tuo työtä Suomeen. Metsäsektori vastaa noin viidenneksestä Suomen vientituloja ja puutuoteteollisuus antaa työpaikan noin 30 000 ihmiselle. Hirsikampuksen noin 1800 hirsikuutiota vastaava puumäärä kasvaa 10 minuutissa, joten hirrestä rakentamalla eivät metsät meiltä lopu!  Puurakentamiseen sijoitetun euron on selvitetty tuottavan aluetalouteen 2,7 euroa, joten hirsirakentaminen on myös kannattava aluetaloudellinen investointi. Hirsitaloja Suomesta viedään ympäri maailman, niin etelään kuin pohjoiseenkin. Yllättävä etu hirsitalolla on maanjäristyskestävyys, joka johtuu vaakapalkkirakenteesta.